• //"pækidzŋ//

  Thông dụng

  Danh từ

  Bao bì

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vật liệu đệm kín
  vật nạp liệu

  Toán & tin

  sự đặt vào hộp

  Thực phẩm

  sự đóng bao bì

  Xây dựng

  đóng thành gói
  đóng thành kiện
  sự đánh đống

  Điện lạnh

  quá trình lắp ráp đóng vỏ (dụng cụ, thiết bị)

  Kỹ thuật chung

  sự bao gói
  sự cuộn lại
  sự đóng bánh
  sự đóng gói
  film packaging
  sự đóng gói màng
  secondary packaging
  sự đóng gói lai
  sự đóng kiện
  composite packaging
  sự đóng kiện hỗn hợp

  Kinh tế

  cách thiết kế và làm bao bì
  cách trình bày (hàng hóa)
  cách, nghề, đóng bao bì
  đóng bao bì
  product packaging
  đóng bao bì sản phẩm
  đóng thùng
  sự bao gói
  sự đóng kiện
  sự nén chặt
  sự xếp chặt
  sự xếp vào bao bì
  vỏ bao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X