• /'pælit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hội họa) bảng màu pálet (như) pallet
  Màu sắc riêng (một hoạ sĩ ưa dùng); màu sắc riêng (để vẽ một cảnh vật nào đó)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tấm pha

  Kỹ thuật chung

  bảng màu

  Giải thích VN: Trong các màn hình video của máy tính, đây là các màu mà hệ thống máy có thể hiển thị. Các màn hình màu VGA có bảng màu gồm 262. 144 màu, mặc dù mỗi màn hình chỉ có thể hiển thị tối đa 256 màu đồng thời. Trong các chương trình vẽ và họa, trên màn hình có hiển thị các khả năng tự chọn như các màu, và các dụng cụ vẽ.

  color palette
  bảng màu mảng màu
  palette edit
  soạn thảo bảng màu
  palette editing
  soạn thảo bảng màu
  palette lookup
  sự dò tìm bảng màu
  palette shift
  sự dịch bảng màu
  standard palette
  bảng màu chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X