• /'edit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thu thập và diễn giải
  Chọn lọc, cắt xén, thêm bớt (tin của phóng viên báo gửi về)

  Nội động từ

  Làm chủ bút (ở một tờ báo...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  biên tập
  edit mode
  chế độ biên tập
  edit word
  từ biên tập
  EDL (editdecision list)
  danh mục quyết định biên tập
  memory edit
  sự biên tập bộ nhớ

  Kỹ thuật chung

  chỉnh lý
  hiệu chỉnh

  Giải thích VN: Để sửa chữa lỗi hoặc biến đổi một file máy tính, một bộ dữ liệu địa lý, hoặc một file dạng bảng chứa dữ liệu thuộc tính.

  edit list
  danh sách hiệu chỉnh
  edit tape
  băng hiệu chỉnh
  memory edit
  sự hiệu chỉnh bộ nhớ
  soạn thảo
  add-on edit
  sự soạn thảo bổ sung
  basic edit
  soạn thảo căn bản
  basic edit
  soạn thảo cơ bản
  edit check
  sự kiểm tra soạn thảo
  edit code
  mã soạn thảo
  edit controller
  bộ điều khiển soạn thảo
  edit decision list (EDL)
  danh sách quyết định soạn thảo
  edit description
  sự mô tả soạn thảo
  edit display
  màn hình soạn thảo
  edit display
  sự hiển thị soạn thảo
  edit instruction
  lệnh soạn thảo
  edit key
  phím soạn thảo văn bản
  edit keys
  các phím soạn thảo
  edit list
  danh mục soạn thảo
  edit list
  danh sách soạn thảo
  edit mode
  chế độ soạn thảo
  Edit Points
  soạn thảo điểm
  edit test
  kiểm tra soạn thảo
  edit window
  cửa sổ soạn thảo
  edit window
  mô hình soạn thảo
  edit word
  từ dùng soạn thảo
  edit word
  từ soạn thảo
  Edit WordArt Text
  soạn thảo văn bản Wordart
  linkage edit
  soạn thảo liên kết
  logical edit
  soạn thảo logic
  off-line edit
  soạn thảo ngoại tuyến
  online edit
  soạn thảo trực tuyến
  palette edit
  soạn thảo bảng màu
  pre-edit
  soạn thảo trước
  pre-edit
  tiền soạn thảo
  soft edit
  soạn thảo mềm
  user defined edit code
  mã soạn thảo của người dùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X