• (đổi hướng từ Panes)
  /peɪn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tấm kính (ở cửa sổ)
  a pane of glass
  một tấm kính
  a window-pane
  một ô cửa kính
  Ô vuông (vải kẻ ô vuông)

  Ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ

  Kẻ ô vuông (vải...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ô vuông, cửa sổ
  khung giao diện

  Xây dựng

  ô cửa kính

  Giải thích EN: A single plate of glass in a door or window. Giải thích VN: Một tấm đơn bằng kính trên cửa sổ hoặc cửa ra vào.

  ô kính
  heated windscreen pane
  ô kính chắn gió được sưởi
  heated windshield pane
  ô kính chắn gió được sưởi

  Kỹ thuật chung

  kẻ ô vuông
  đầu mũi búa
  lắp kính
  mũi búa
  ốp tấm
  tấm kính
  glass pane
  tấm kính lắp cửa
  pane of glass
  tấm kính cửa
  pane of glass
  tấm kính cửa sổ
  pane rabbet
  rãnh tấm kính (chắn gió)
  window pane
  tấm kính cửa sổ
  tấm kính cửa sổ
  tấm vuông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X