• /ˈwɪndˌʃild , ˈwɪnʃild/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kính chắn gió xe hơi (như) windscreen
  Kính chắn gió xe máy

  Ô tô

  kính chắn gió xe hơi (kính trước)

  Kỹ thuật chung

  kính chắn gió

  Giải thích EN: A glass screen that insulates the interior of a vehicle from the elements. Giải thích VN: Một màn chắn thủy tinh nhằm bảo vệ phần trong của xe cộ khỏi các yếu tố thời tiết.

  heated windshield pane
  ô kính chắn gió được sưởi
  màn chắn gió
  màn gió
  tấm chắn gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X