• /´pænəpli/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ áo giáp đầy đủ
  Bộ đầy đủ (sự trưng bày vật gì đầy đủ, rực rỡ)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  array , parade , pomp , show , spectacle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X