• /´spektəkl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quang cảnh; cảnh tượng
  a charming spectacle
  một cảnh đẹp
  Hình ảnh
  Sự trình diễn, sự biểu diễn
  ( số nhiều) kính (đeo mắt) (như) pair of spectacles
  to put on one's spectacles
  đeo kính
  make a spectacle of oneself
  thu hút sự chú ý vào bản thân bằng cách ứng xử (ăn mặc..) một cách lố lăng, nhất là trước mọi người


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X