• /pə´reid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phô trương
  Cuộc diễu hành, cuộc diễu binh
  a fashion parade
  cuộc biểu diễn thời trang
  Cuộc duyệt binh
  a drill parade
  cuộc tập duyệt binh
  ceremonial parade
  cuộc duyệt binh nghi thức
  Nơi duyệt binh; thao trường (như) parade ground
  Công viên; phố có nhiều cửa hiệu
  programme parade
  chương trình các tiết mục (truyền thanh, truyền hình)
  make a parade of something
  phô trương
  on parade
  đang diễu binh, diễu hành
  Đang phô bày

  Ngoại động từ

  Tập hợp (quân đội) để duyệt binh, cho diễu hành, cho diễu binh
  to parade troops
  cho diễu binh
  Phô trương
  to parade one's skill
  phô tài khoe khéo
  Diễu hành qua, tuần hành qua
  to parade the streets
  diễu hành qua phố

  Nội động từ

  Diễu hành, tuần hành

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  diễn hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X