• /pər´æbələ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) đường Parabôn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  parabôn
  parabola of convergence
  parabôn hội tụ
  parabola of higher order
  parabôn bậc cao
  cubic parabola
  parabôn bậc ba
  cubical parabola
  parabôn bậc ba
  focal parabola
  parabôn tiêu
  osculating parabola
  parabôn mật tiếp
  semi-cubical parabola
  parabôn nửa bậc ba

  Xây dựng

  đường parabôn

  Kỹ thuật chung

  parabôn
  cubic parabola
  parabôn bậc ba
  cubical parabola
  parabôn bậc ba
  focal parabola
  parabôn tiêu
  fourth-degree parabola
  parabôn bậc 4
  osculating parabola
  parabôn mật tiếp
  parabola of convergence
  parabôn hội tụ
  parabola of higher order
  parabôn bậc cao
  second degree parabola
  parabôn bậc hai
  semi-cubical parabola
  parabôn nửa bậc ba

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X