• Điện lạnh

  cộng hưởng thuận từ

  Kỹ thuật chung

  sự cộng hưởng thuận từ
  electron paramagnetic resonance (EPR)
  sự cộng hưởng thuận từ điện tử
  EPR (electronparamagnetic resonance)
  sự cộng hưởng thuận từ điện tử
  EPR (electronparamagnetic resonance)
  sự cộng hưởng thuận từ electron

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X