• /'reznəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất vang vọng, tính chất dội âm; tiếng âm vang; sự dội tiếng
  (vật lý) cộng hưởng
  acoustic resonance
  cộng hưởng âm thanh
  atomic resonance
  cộng hưởng nguyên tử

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự cộng hưởng
  amplitude resonance
  cộng hưởng biên độ
  sharp resonance
  cộng hưởng nhọn
  velocity resonance
  cộng hưởng vận tốc

  Xây dựng

  sự cộng hưởng, hiện tượng cộng hưởng

  Cơ - Điện tử

  Sự cộng hưởng, hiện tượng cộng hưởng

  Y học

  cộng hưởng
  nuelear magnetic resonance (NMR)
  cộng hưởng từ -
  resonance potential
  thế cộng hưởng
  sự dội tiếng
  tính âm vang

  Điện lạnh

  cộng hưởng điện

  Điện

  sự (hiện tượng) cộng hưởng

  Kỹ thuật chung

  hiện tượng cộng hưởng
  sự cộng hưởng
  acoustic resonance
  sự cộng hưởng âm
  acoustical resonance
  sự cộng hưởng âm (thoại)
  Breit-wignet resonance
  sự cộng hưởng Breit-Wigner
  cavity resonance
  sự cộng hưởng của hốc
  cavity resonance (cavityresonature)
  sự cộng hưởng của (hốc, tường) rỗng
  cone resonance
  sự cộng hưởng hình nón
  current resonance
  sự cộng hưởng dòng điện
  cyclotronic resonance
  sự cộng hưởng xyclotron
  electron paramagnetic resonance (EPR)
  sự cộng hưởng thuận từ điện tử
  electron spin resonance (ESR)
  sự cộng hưởng spin điện tử
  EPR (electronparamagnetic resonance)
  sự cộng hưởng thuận từ điện tử
  EPR (electronparamagnetic resonance)
  sự cộng hưởng thuận từ electron
  ferrimagnetic resonance
  sự cộng hưởng ferri từ
  ferromagnetic resonance
  sự cộng hưởng sắt từ
  magnetic resonance
  sự cộng hướng từ
  magnetic resonance
  sự cộng hưởng từ
  mechanical resonance
  sự cộng hưởng cơ
  natural resonance
  sự cộng hưởng riêng
  natural resonance
  sự cộng hưởng tự nhiên
  NMR (nuclearmagnetic resonance)
  sự cộng hưởng từ hạt nhân
  NMR (nuclearmagnetic resonance)
  sự cộng hưởng từ hạt nhận
  nuclear magnetic resonance
  sự cộng hưởng từ hạt nhân
  optical resonance
  sự cộng hưởng quang
  parallel phase resonance
  sự cộng hưởng pha song song
  parallel resonance
  sự cộng hưởng song song
  paramagnetic resonance
  sự cộng hưởng thuận từ
  parametrical resonance
  sự cộng hưởng tham số
  phase resonance
  sự cộng hưởng pha
  quadrupole resonance
  sự cộng hưởng tứ cực
  series resonance
  sự cộng hưởng nối tiếp
  voltage resonance
  sự cộng hưởng điện áp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X