• /¸pærən´θetik/

  Thông dụng

  Cách viết khác parenthetical

  Tính từ

  Mở ngoặc đơn, nằm trong ngoặc đơn; chen vào giữa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X