• /dis´kə:siv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lan man, rời rạc, không mạch lạc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lan man

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X