• /eks´kə:siv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (nói về người) hay trình bày lạc đề
  Lan man, tản mạn (văn...)
  excursive reading
  sự đọc tản mạn (không có hệ thống)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tản mạn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X