• Kỹ thuật chung

  bãi đậu xe
  bãi đỗ xe

  Giải thích EN: A ground-level area reserved for automobile storage. Giải thích VN: Khoảng đất được làm nền để chứa ô tô.

  Kinh tế

  chỗ đậu xe
  sân đậu xe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X