• /pa:¸tisi´peiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tham gia, sự tham dự, sự góp phần vào

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tham gia
  participation rate
  tỷ suất tham gia
  worker participation
  công nhân tham gia

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X