• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân chia, sự phân bổ
  time sharing
  sự phân bổ thời gian

  Hóa học & vật liệu

  sự tham gia

  Toán & tin

  sự chia sẻ
  cycle sharing
  sự chia sẻ chu kỳ
  DASD sharing
  sự chia sẻ DASD
  disk sharing
  sự chia sẻ đĩa
  file sharing
  sự chia sẻ tập tin
  MPS (multipleport sharing)
  sự chia sẻ nhiều cổng
  multiple port sharing (MPS)
  sự chia sẻ nhiều cổng
  remote file sharing
  sự chia sẻ tập từ xa
  resource sharing
  sự chia sẻ nguồn
  RFS (remotefile sharing)
  sự chia sẻ tập tin từ xa
  segment sharing
  sự chia sẻ đoạn
  sự dùng chung
  DASD sharing
  sự dùng chung DASD
  disk sharing
  sự dùng chung đĩa
  file sharing
  sự dùng chung tập tin
  MPS (multipleport sharing)
  sự dùng chung nhiều cổng
  multiple port sharing (MPS)
  sự dùng chung nhiều cổng
  resource sharing
  sự dùng chung nguồn
  RFS (remotefile sharing)
  sự dùng chung tập tin từ xa
  segment sharing
  sự dùng chung đoạn
  single port sharing
  sự dùng chung một cổng

  Điện lạnh

  sự góp chung

  Kỹ thuật chung

  sự chia
  cycle sharing
  sự chia sẻ chu kỳ
  DASD sharing
  sự chia sẻ DASD
  disk sharing
  sự chia sẻ đĩa
  file sharing
  sự chia sẻ tập tin
  MPS (multipleport sharing)
  sự chia sẻ nhiều cổng
  multiple port sharing (MPS)
  sự chia sẻ nhiều cổng
  remote file sharing
  sự chia sẻ tập từ xa
  resource sharing
  sự chia sẻ nguồn
  RFS (remotefile sharing)
  sự chia sẻ tập tin từ xa
  segment sharing
  sự chia sẻ đoạn
  single port sharing
  sự chia xẻ cổng đơn
  sự phân chia
  block level sharing
  sự phân chia mức khối
  co-channel sharing
  sự phân chia cùng kênh
  cycle sharing
  sự phân chia chu kỳ
  file sharing
  sự phân chia tệp
  frequency band sharing
  sự phân chia dải băng tần
  frequency sharing
  sự phân chia tần số
  geographical sharing
  sự phân chia địa lý
  orbit sharing
  sự phân chia quỹ đạo
  port sharing
  sự phân chia cổng
  resource-sharing network
  sự phân chia tài nguyên
  sharing of frequencies
  sự phân chia tần số
  sharing of the radio-frequency spectrum
  sự phân chia phổ tần số vô tuyến
  spectrum sharing
  sự phân chia dải băng
  sự tách

  Nguồn khác

  Xây dựng

  sự phân chia, sự phân bổ

  Kinh tế

  dự phần (lời...)
  sự chia (tài sản)
  sự chia (tài sản...)
  sự phân hưởng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X