• /in'vɔlvmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gồm, sự bao hàm
  Sự làm cho mắc míu; sự làm cho dính líu, sự làm dính dáng; sự mắc míu; sự liên luỵ, sự dính líu, sự dính dáng
  Sự để hết tâm trí; tình trạng tâm trí bị thu hút, tình trạng bị lôi cuốn vào
  Tình trạng rắc rối; sự khốn quẩn
  Sự cuộn vào, sự quấn lại

  Chuyên ngành

  Tâm lý, Nhân sự

  job involvement
  gắn bó (thậm chí là đồng nhất mình-self worth) với công việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X