• /pərˈ'tɪkiulər/

  Kinh tế

  bản kê khai
  particulars of sale
  bản kê khai tài sản bán
  bản trích yếu
  chi tiết
  full particulars
  toàn bộ chi tiết
  mandatory particulars
  chi tiết (bắt buộc) phải kê khai
  particulars of an account
  bản chi tiết tài khoản
  sự kịên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X