• /'mændətəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tính cách bắt buộc (chứ không phải nhiệm ý)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bắt buộc
  Conditional Mandatory Parameter (CM)
  tham số bắt buộc có điều kiện
  MAC (mandatoryaccess control)
  sự điều khiển truy cập bắt buộc
  Mandatory (M)
  lệnh bắt buộc
  mandatory (M) component
  thành phần bắt buộc
  Mandatory Access Controls (MAC)
  các cơ thể điều khiển truy nhập bắt buộc
  mandatory attribute
  thuộc tính bắt buộc
  mandatory declaration
  sự khai báo bắt buộc
  mandatory entry field
  trường nhập bắt buộc
  mandatory fill field
  trường điền đầy bắt buộc
  mandatory hold point
  điểm duy trì bắt buộc
  mandatory indicator
  cái chỉ báo bắt buộc-MI
  mandatory standard
  tiêu chuẩn bắt buộc
  non-mandatory attribute
  thuộc tính không bắt buộc

  Kinh tế

  bắt buộc
  mandatory bid
  chào mua bắt buộc
  mandatory copy
  phần in bắt buộc
  mandatory licensing system
  chế độ giấy phép bắt buộc
  mandatory particulars
  chi tiết (bắt buộc) phải kê khai
  mandatory quote period
  thời gian báo giá bắt buộc
  mandatory restrictions on exports
  sự hạn chế xuất khẩu bắt buộc
  mandatory rule
  quy tắc bắt buộc
  mandatory sanctions
  sự chế tài bắt buộc
  có tính cách cưỡng chế
  người được ủy nhiệm
  người được ủy thác
  người thụ nhiệm
  người thụ ủy
  người ủy quyền
  pháp định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X