• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  tiền trả

  Kỹ thuật chung

  sự thanh toán
  enlarged payments
  sự thanh toán gộp
  intermediate payments
  sự thanh toán trung gian
  payments in kind
  sự thanh toán bằng hiện vật
  progress payments
  sự thanh toán từng kỳ
  sự tính toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X