• /flauns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi hối hả
  Sự khoa tay múa chân

  Nội động từ

  Đi hối hả
  to flounce out of the room
  đi hối hả ra khỏi buồng
  Khoa tay múa chân

  Danh từ

  Đường viền ren (ở váy phụ nữ)

  Ngoại động từ

  Viền đường ren (vào váy phụ nữ)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X