• /pra:ns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhảy dựng lên, động tác nhảy dựng lên (ngựa)
  (nghĩa bóng) dáng đi nghênh ngang, dáng đi vênh váo; sự nghênh ngang, vênh váo
  (thông tục) sự nhảy cỡn lên, động tác nhảy cỡn lên

  Nội động từ

  Nhảy dựng lên (ngựa)
  ( + about, along, around, in, out..) đi nghênh ngang vênh váo, có thái độ ngênh ngang vênh váo
  (thông tục) nhảy cỡn lên

  Ngoại động từ

  Làm cho (ngựa) nhảy dựng lên

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X