• /´pi:ktu´pi:k/

  Điện tử & viễn thông

  thuộc đỉnh-đỉnh (đường bao)

  Điện lạnh

  từ cực đại (này) sang cực đại (kia)
  từ đỉnh sang đỉnh

  Kỹ thuật chung

  đỉnh-đỉnh
  dB relative to 1V (volt) peak - to - peak (DBV)
  dBv - dB tương ứng với 1V đỉnh - đỉnh
  Peak To Peak (voltage) (PTP)
  đỉnh - Đỉnh (Điện áp ~)
  peak-to-peak amplitude
  biên độ đỉnh-đỉnh
  peak-to-peak signal amplitude
  biên độ tín hiệu đỉnh-đỉnh
  peak-to-peak valley value
  giá trị đỉnh-đỉnh
  peak-to-peak value
  giá trị đỉnh-đỉnh
  Unit Interval Peak to Peak (UIPP)
  khoảng đơn vị đỉnh - đỉnh

  Cơ - Điện tử

  Toàn phần (biên độ dao động)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X