• /'æmplitju:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Độ rộng, độ lớn
  (vật lý) biên độ
  amplitude of oscillation
  biên độ dao động
  Sự đầy đủ, sự dồi dào, sự phong phú; sự dư dật
  Tầm hoạt động, tầm rộng lớn (của hiểu biết, tư tưởng...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  biên độ, góc cực; agumen; (thiên văn ) độ phương vị
  amplitude of complex nember
  agument của số phức
  amplitude of current
  biên độ dòng điện
  amplitude of oscillation
  biên độ của dao động
  amplitude of point
  góc cực của một điểm
  amplitude of simple harmonic motion
  biên độ chuyển động điều hoà đơn giản
  amplitude of vibration
  biên độ của chấn động
  complex amplitude
  biên độ nguyên sơ
  delta amplitude
  biên độ delta
  primary amplitude
  biên độ nguyên sơ
  scattering amplitude
  biên độ tán xạ
  unit amplitude
  biên độ đơn vị
  velocity amplitude
  biên độ vận tốc

  Xây dựng

  biên độ

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Biên độ

  Kỹ thuật chung

  biên độ
  allowable amplitude
  biên độ cho phép
  AM (amplitudemodulation)
  biến điệu biên độ
  AM (amplitudemodulation)
  sự điều chế biên độ
  amplitude adder
  bộ cộng biên độ
  amplitude analysis
  sự phân tích biên độ
  amplitude assessor
  máy đo biên độ
  amplitude balance
  sự cân bằng biên độ
  amplitude balance control
  điều khiển cân bằng biên độ
  amplitude code
  mã biên độ
  Amplitude Companded Single Side Band (ACS)
  đơn biên nén- giãn biên độ
  amplitude comparator
  bộ so biên độ
  amplitude comparator
  bộ so sánh biên độ
  amplitude curve
  đường cong biên độ
  amplitude demodulation
  sự giải điều biên độ
  amplitude demodulation
  sự tách sóng biên độ
  amplitude discriminator
  bộ phân biệt biên độ
  amplitude discriminator
  bộ tách biên độ
  amplitude distortion
  độ méo biên độ
  amplitude distortion
  méo biên độ
  amplitude distortion
  sự méo biên độ
  amplitude equalizer
  bộ điều chỉnh biên độ
  amplitude factor
  hệ số biên độ
  amplitude fading effects
  sự tắt dần biên độ
  amplitude filter
  bộ lọc biên độ
  amplitude frequency modulation
  biến điệu biên độ tần số
  amplitude gate
  cổng biên độ
  amplitude gate
  cửa biên độ
  amplitude information
  thông tin biên độ
  amplitude keying
  sự điều báo biên độ
  amplitude level
  mức biên độ
  amplitude limiter
  bộ hạn chế biên độ
  amplitude modulation
  biến điệu biên độ
  amplitude modulation
  điều biến biên độ
  amplitude modulation
  sự biến điệu biên độ
  amplitude modulation (AM)
  biến điệu biên độ
  amplitude modulation (AM)
  điều biến biên độ
  amplitude modulation (AM)
  điều chế biên độ
  Amplitude Modulation (AM)
  điều chế biên độ (điều biên)
  amplitude modulation index
  chỉ số biến điệu biên độ
  amplitude modulation system
  hệ thống biến điệu biên độ
  amplitude modulation wave
  sóng biến điệu biên độ
  Amplitude Modulation with Phase Shift Keying (AMPSK)
  điều chế biên độ với khóa dịch pha
  Amplitude Modulation-Frequency Division Multiplexer (AMFD)
  điều chế biên độ-ghép kênh phân chia theo tần số
  Amplitude Modulation-Vestigial SideBand (AM-VSB)
  điều chế biên độ-biên tần dư
  amplitude modulation/frequency modulation (AM/FM)
  điều biến biên độ/điều biến tần số
  amplitude modulator
  bộ điều chế biên độ
  amplitude noise
  nhiễu biên độ
  amplitude noise
  tiếng ồn biên độ
  amplitude noise
  tạp nhiễm biên độ
  amplitude of accommodation
  biên độ điều tiết
  amplitude of convergence
  biên độ qui tụ
  amplitude of cycle
  biên độ của chu trình
  amplitude of fluctuation
  biên độ sóng
  amplitude of fluctuation
  biên độ dao động
  amplitude of heat flux oscillation
  biên độ dao động của dòng nhiệt
  amplitude of light intensity fluctuations
  biên độ dao động của cường độ sáng
  amplitude of oscillation
  biên độ của dao động
  amplitude of oscillation
  biên độ dao động
  amplitude of simple harmonic motion
  biên độ chuyển động điều hòa đơn giản
  amplitude of stress
  biên độ ứng suất
  amplitude of stress
  biên độ biến đổi ứng xuất
  amplitude of stress
  biên độ chu kỳ ứng suất
  amplitude of swing
  biên độ lắc
  amplitude of temperature variation
  biên độ dao động nhiệt độ
  amplitude of the vector
  biên độ vectơ
  amplitude of variation
  biên độ biến thiên
  amplitude of vibration
  biên độ của chấn động
  amplitude of vibration
  biên độ dao động
  amplitude permeability
  độ từ thẩm biên độ
  amplitude range
  dải biên độ
  amplitude ratio
  hệ số biên độ
  amplitude ratio
  tỷ số biên độ
  amplitude resonance
  cộng hưởng biên độ
  amplitude resonance
  cộng hưởng theo biên độ
  amplitude response
  đáp ứng biên độ
  amplitude response
  sự đáp ứng biên độ
  amplitude scintillation
  sự nhấp nháy biên độ
  amplitude selection
  sự lựa chọn biên độ
  amplitude selector
  bộ chọn biên độ
  amplitude separation
  sự tách (theo) biên độ
  amplitude separation
  tách theo biên độ
  amplitude separator
  bộ tách (theo) biên độ
  Amplitude Shift Keying (ASK)
  đánh tín hiệu dịch biên độ
  amplitude shirt keying (ASK)
  khóa dịch biên độ
  amplitude shirt keying (ASK)
  đánh tín hiệu dịch biên độ
  amplitude sound
  biên độ âm thanh
  amplitude splitting
  tách biên độ
  amplitude squeezing
  nén biên độ
  amplitude suppression ratio
  tỉ số triệt biên độ
  amplitude suppression ratio
  tỷ số khử biên độ
  amplitude velocity
  vận tốc biên độ
  amplitude-modulated indicator
  đồng hồ đo biên độ
  amplitude-modulation
  điều biến biên độ
  amplitude-modulation distortion
  độ méo biên độ
  amplitude-modulation distortion
  sự biến dạng biên độ
  amplitude-modulation distortion
  sự méo biên độ
  amplitude-phase keyed system-APK
  hệ thống thao tác biên độ-pha
  angular amplitude
  biên độ góc
  annual amplitude
  biên độ năm
  Answer Tone, Amplitude Modulated (ANSAM)
  âm trả lời điều chế biên độ
  ASK (amplitudeshift keying)
  khóa dịch biên độ
  ASK (amplitudeshift keying)
  sự định tín hiệu dịch biên độ
  automatic amplitude control (AAC)
  biên độ tự kiểm
  average pulse amplitude
  biên độ xung trung bình
  beat amplitude
  biên độ của độ đảo
  complex amplitude
  biên độ phức
  daily amplitude
  biên độ ngày
  delta amplitude
  biên độ delta
  delta amplitude
  biên độ đenta
  double amplitude
  biên độ kép
  Double Amplitude (DA)
  biên độ kép
  Double SideBand Amplitude Module (DSAM)
  môđun điều chế biên độ hai dải biên
  echo amplitude
  biên độ (tín hiệu) dội
  echo amplitude
  biên độ của tiếng dội
  fixed amplitude
  biên độ cố định
  flood amplitude
  biên độ lũ
  half amplitude duration-HAD
  thời hạn nửa biên độ
  half-amplitude point
  điểm ở giữa biên độ
  high-amplitude signal
  tín hiệu biên độ lớn
  instantaneous amplitude
  biên độ tức thời
  level fluctuation amplitude
  biên độ dao động của mức
  line amplitude control
  sự điều chỉnh biên độ dòng
  low-amplitude signal
  tín hiệu biên độ nhỏ
  maximum eye amplitude
  biên độ tối đa của mắt
  maximum signal amplitude
  biên độ tín hiệu cực đại
  NAD (noiseamplitude distribution)
  phân phối biên độ tiếng ồn
  negative amplitude modulation
  sự điều chế biên độ âm
  noise amplitude distribution
  phân phối biên độ tiếng ồn
  nominal amplitude
  biên độ danh định
  nominal amplitude of luminance signal
  biên độ danh định của tín hiệu sáng
  nutation amplitude
  biên độ chương động
  oscillation amplitude
  biên độ dao động
  oscillation amplitude
  biên độ giao động
  PAM (Pulseamplitude modulation)
  sự biến điệu biên độ xung
  peak amplitude
  biên độ cực đại
  peak amplitude
  biên độ đỉnh
  peak amplitude (ofa trajectory)
  biên độ đỉnh của tín hiệu (được) biến điệu
  peak pulse amplitude
  biên độ xung cực đại
  peak pulse amplitude
  biên độ xung đỉnh
  peak signal amplitude
  biên độ tín hiệu cực đại
  peak signal amplitude
  biên độ tín hiệu đỉnh
  peak-to-peak amplitude
  biên độ đỉnh đến đỉnh
  peak-to-peak amplitude
  biên độ đỉnh-đỉnh
  peak-to-peak signal amplitude
  biên độ tín hiệu đỉnh-đỉnh
  phase amplitude balanced amplifier
  bộ khuếch đại đối xứng biên độ
  phase amplitude characteristic
  đặc tuyến biên độ pha
  picture-signal amplitude
  biên độ tín hiệu hình
  pressure amplitude
  biên độ áp suất
  primary amplitude
  biên độ nguyên sơ
  primary amplitude
  biên độ sơ cấp
  probability amplitude
  biên độ xác suất
  pulse amplitude
  biên độ xung
  pulse amplitude modulation (PAM)
  mạng điều biên độ xung
  pulse amplitude modulation (PAM)
  sự điều biến biên độ xung
  pulse amplitude modulation network
  mạng điều biến biên độ xung
  pulse-amplitude modulation
  điều biến biên độ xung
  QAM (quadratureamplitude modulation)
  bộ điều biến biên độ vuông góc
  QAM (quadratureamplitude modulation)
  sự điều biến biên độ vuông góc
  Quadrature Amplitude Modulation (QAM)
  điều chế biên độ cầu phương
  quadrature amplitude modulation (QAM)
  sự điều biến biên độ vuông góc
  quadrature amplitude modulation (QAM)
  sự điều chế biên độ vuông góc
  quadrature amplitude modulator (QAM)
  bộ điều biến biên độ vuông góc
  Quadrature Sideband Amplitude Modulation (QSAM)
  điều chế biên độ hai dải biên cầu phương
  relative amplitude ratio
  tỉ số biên độ tương đối
  relative signal amplitude
  biên độ tín hiệu tương đối
  resultant amplitude
  biên độ tổng hợp
  scattering amplitude
  biên độ tán xạ
  scintillation amplitude
  biên độ nhấp nháy
  signal amplitude
  biên độ tín hiệu
  spectral amplitude distribution
  sự phân phối phổ biên độ
  spectrum amplitude
  biên độ phổ
  strain amplitude
  biên độ biến dạng
  sub-carrier amplitude
  biên độ sóng mang phụ
  temperature amplitude
  biên độ nhiệt độ
  tide amplitude
  biên độ thủy triều
  tide amplitude
  biên độ triều
  total oscillation amplitude
  biên độ dao động toàn phần
  unit amplitude
  biên độ đơn vị
  variable amplitude test
  phép thử biên độ biến đổi
  velocity amplitude
  biên độ vận tốc
  vertical amplitude
  biên độ dọc
  vibration amplitude
  biên độ dao động
  vibrational amplitude
  biên độ dao động
  wave amplitude
  biên độ sóng
  wave-form amplitude distortion
  sự méo dạng biên độ sóng
  wave-form amplitude distortion
  sai dạng biên độ sóng
  white-to-black amplitude range
  khoảng biên độ trắng đen
  độ lớn
  độ phương vị
  góc cực

  Kinh tế

  độ lớn (của chu kỳ kinh tế)
  độ lớn của chu kỳ
  phong phú
  sự dồi dào
  tầm hoạt động
  tầm rộng lớn

  Địa chất

  độ rộng, độ lớn, biên độ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X