• (đổi hướng từ Peas)


  /pi:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây đậu Hà-lan; hạt đậu Hà-lan
  green peas
  đậu Hà-lan còn non
  split peas
  đậu hạt (đã bỏ vỏ quả đi)
  Like as two peas/as peas in a pod
  Như like

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  than hạt đậu

  Nguồn khác

  • pea : Chlorine Online

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đỉnh cao nhất

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cao điểm
  đỉnh núi

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đậu hạt

  Nguồn khác

  • pea : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  pisiform
  noun
  bean , caper , legume , pod

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X