• /ˈpɛbəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá cuội, sỏi
  Thạch anh (để làm thấu kính...); thấu kính bằng thạch anh
  Mã não trong
  Not the only pebble on the beach
  Không phải là người quan trọng, được coi là duy nhất

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đá cuội
  pebble clarifier
  bộ lọc dùng đá cuội
  pebble mill
  máy nghiền dùng đá cuội
  pebble pavement
  mặt đường lát đá cuội
  pebble wall
  tường đá cuội
  pha lê thiên nhiên
  sỏi
  sỏi nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X