• /'peivmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Như sidewalk
  Mặt đường lát
  Mặt lát (sàn..)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (cái) lát

  Giao thông & vận tải

  lề đường (phố)

  Hóa học & vật liệu

  mặt lát (đường)

  Xây dựng

  đường có rải mặt
  đường lát

  Giải thích EN: 1. the concrete surfacing of roads, streets, paths, and the like.the concrete surfacing of roads, streets, paths, and the like.2. a sidewalk.a sidewalk.

  Giải thích VN: 1. mặt bê tông của đường, phố, đường nhỏ v.v… 2. vỉa hè.

  asphalt block pavement
  mặt đường lát phiến atfan
  brick pavement
  mặt đường lát gạch
  clinker pavement
  mặt đường lát gạch sành
  granite block pavement
  mặt đường lát bằng khối granit
  one-course concrete pavement
  mặt đường lát một lớp bêtông
  pebble pavement
  mặt đường lát đá cuội
  set pavement
  mặt đường lát đá tấm
  slab pavement
  mặt đường lát bằng tấm
  wood block pavement
  mặt đường lát gỗ
  vỉa hè bờ đường

  Kỹ thuật chung

  cái lát
  đường đi bộ
  lớp bảo vệ
  lớp lát mặt đường
  lớp đường
  lớp mặt
  áo đường
  depth of pavement
  độ dày áo đường
  flexible pavement
  áo đường ko cứng
  flexible pavement
  áo đường mềm
  flexible pavement design standard
  quy phạm thiết kế áo đường mềm
  full-depth asphalt pavement
  áo đường bằng bê tông atfan
  multilayer pavement
  áo đường nhiều lớp
  nonrigid pavement
  áo đường không cứng
  pavement base
  đáy áo đường
  pavement layer
  lớp áo đường
  rigid pavement
  áo đường cứng
  specification for flexible pavement design
  quy trình thiết kế áo đường mềm
  mặt lát

  Giải thích EN: A hard floor or ground covering, generally of concrete, tile, or brick.

  Giải thích VN: Một bề mặt cứng của sàn hoặc nền đất, thường là bê tông, đá lát hoặc gạch.

  mặt đường
  asphalt block pavement
  mặt đường atfan tấm
  asphalt block pavement
  mặt đường lát phiến atfan
  asphalt concrete pavement
  mặt đường bê tông atfan
  asphalt pavement
  mặt đường atfan
  bitulithic pavement
  mặt đường atfan
  bituminous concrete pavement
  mặt đường bêtông bitum
  bituminous pavement
  mặt đường bitum
  block pavement
  mặt đường đá tảng
  brick pavement
  mặt đường clinke
  brick pavement
  mặt đường lát gạch
  cement tile pavement
  mặt đường xi măng tấm
  clinker pavement
  mặt đường lát gạch sành
  cobblestone pavement
  mặt đường giải đá tảng
  cold-laid asphalt pavement
  mặt đường atfan rải nguội
  cold-laid pavement
  mặt đường rải nguội
  concrete pavement
  mặt đường bê tông
  concrete pavement spreader
  máy rải bê tông mặt đường
  dusting pavement
  mặt đường bụi
  dustless pavement
  mặt đường không bụi
  flexible base pavement
  mặt đường có nền mềm
  flexible base pavement
  mặt đường trên nền mềm
  flexible pavement
  lớp phủ mặt đường mềm
  flexible pavement
  mặt đường mềm
  granite block pavement
  mặt đường lát bằng khối granit
  gravel pavement
  mặt đường rải sỏi
  hard pavement
  mặt đường cứng
  heave-duty pavement
  mặt đường kiên cố
  hot asphaltic concrete pavement
  mặt đường rải bê tông atfan nóng
  improved road pavement
  mặt đường hoàn thiện
  light duty road pavement
  mặt đường giảm nhẹ (mỏng)
  macadam pavement
  mặt đường đá dăm
  multilayer pavement
  mặt đường nhiều lớp
  non rigid pavement
  mặt đường mềm
  one-course concrete pavement
  mặt đường lát một lớp bêtông
  one-course pavement
  mặt đường một lớp
  overlay pavement
  mặt đường có lớp mòn
  pavement base plate
  tấm đáy của mặt đường (ở chỗ khe nối)
  pavement base plate
  tấm đáy mặt đường (ở chỗ khe nối)
  pavement crossslope
  độ dốc ngang mặt đường
  pavement layer
  lớp kết cấu mặt đường
  pavement overlay
  lớp mòn (mặt đường)
  pavement widening on curve
  mở rộng mặt đường trên đoạn cong
  pebble pavement
  mặt đường lát đá cuội
  polished concrete pavement
  mặt đường bê tông mài nhẵn
  Portland cement pavement
  mặt đường dùng xi măng Poclan
  reinforced pavement
  mặt đường đặt cốt thép
  rigid pavement
  mặt đường cứng
  rigid road pavement
  mặt đường cứng
  road pavement of capital type
  mặt đường kiên cố
  rock asphalt pavement
  mắt đường atphan
  rock-asphalt pavement
  mặt đường atfan
  set pavement
  mặt đường lát đá tấm
  slab pavement
  mặt đường lát bằng tấm
  stabilized earth pavement
  mặt đường bằng đất gia cố
  stabilized earth road pavement
  mặt đường đất gia cố
  stabilized gravel pavement
  mặt đường (gia cường, cải thiện)
  stone pavement
  mặt đường lát đá
  structural performance of pavement
  chất lượng thi công mặt đường
  structural performance of pavement
  đặc trưng kỹ thuật mặt đường
  sweating of bituminous road pavement
  sự nổi bọt trên bề mặt đường bitum
  temporary pavement
  mặt đường tạm thời
  tread pavement
  mặt đường sắt
  treadway pavement
  mặt đường sắt
  wood block pavement
  gỗ lát mặt đường
  wood block pavement
  mặt đường lát gỗ
  wood pavement
  lớp gỗ lát mặt đường
  vỉa hè

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X