• /´klæri¸faiə/

  Thông dụng

  Xem clarify

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thiết bị gạn

  Xây dựng

  bể lắng trong

  Kỹ thuật chung

  bể kết tủa
  bể lắng
  clarifier involving sediment suspension
  bể lắng có chất cặn lơ lửng
  clarifier-digester
  bể lắng mùn
  contacting clarifier
  bể lắng tiếp xúc
  bộ lọc
  chất làm trong
  thiết bị làm sạch
  thiết bị lắng

  Kinh tế

  chất làm trong
  thiết bị làm trong
  thùng lắng trong

  Địa chất

  thiết bị làm trong

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X