• Xây dựng

    kiến trúc kiểu vuông góc

    Giải thích EN: The third phase (c. 1350-1550) of English Gothic architecture. Giải thích VN: Giai đoạn thứ ba (từ 1350 đến 1550) của thời kỳ kiến trúc Gothic kiểu Anh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X