• /pə´sweidə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thuyết phục
  to persuade someone to do something (into doing something)
  thuyết phục ai làm gì
  Làm cho tin
  to be persuaded that
  tin chắc rằng
  to persuade someone of something
  làm cho ai tin cái gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X