• Hóa học & vật liệu

  sự thay đổi pha

  Toán & tin

  sự đổi pha

  Y học

  sự dịch chuyển pha

  Điện tử & viễn thông

  dịch chuyển pha
  phase shift control
  sự điều khiển dịch chuyển pha

  Kỹ thuật chung

  độ dịch chuyển pha
  độ dịch pha
  độ lệch pha
  độ trễ pha
  lệch pha
  differential phase shift
  sự lệch pha vi phân
  differential phase-shift
  lệch pha vi phân
  minimum-phase-shift system
  hệ lệch pha cực tiểu
  góc lệch pha
  sự dịch pha
  sự lệch pha
  differential phase shift
  sự lệch pha vi phân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X