• /difə'ren∫əl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khác nhau; có phân biệt; chênh lệch
  differential treatment of patients
  sự đối xử phân biệt đối với các bệnh nhân
  differential tariff
  thuế biểu chênh lệch (không (như) thuế biểu (thường) lệ)
  (toán học) vi phân
  differential equation
  phương trình vi phân
  differential calculus
  phép tính vi phân
  (kỹ thuật) vi sai
  differential gear
  truyền động vi sai

  Danh từ

  (toán học) vi phân
  (kỹ thuật) truyền động vi sai ( (cũng) differential gear)
  Sự chênh lệch về lương (giữa hai ngành (công nghiệp) hoặc giữa hai loại công nhân cùng ngành)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bộ vi sai, vi sai, khác nhau, khác biệt, chênh lệch

  Cơ - Điện tử

  Vi phân, bộ vi sai, thuộc vi phân, vi sai, khácnhau, chênh lệch

  Toán & tin

  lấy vi phân
  differential circuit
  mạch lấy vi phân

  Vật lý

  cấu vi sai

  Điện

  so lệch
  differential protection relay
  rơle bảo vệ so lệch
  differential relay
  rơle so lệch
  earth fault differential protection
  bảo vệ chạm đất kiểu so lệch
  high impedance differential relay
  rơle so lệch trở kháng cao
  phase differential factor
  hệ số lệch pha

  Kỹ thuật chung

  bộ phân tốc
  bộ vi sai
  hộp vi sai
  đạo hàm
  sự chênh lệch
  differential settlement
  sự chênh lệch lún
  pressure differential
  sự chênh lệch áp suất
  vi phân
  accessory differential equation
  phương trình vi phân liên hợp
  accessory differential equations
  phương trình vi phân phụ
  adaptable differential PCM-ADPCM
  PCM vi phân thích ứng
  adaptive differential pulse Code modulation (ADPCM)
  sự điều chế mã xung vi phân tương hợp
  adjoint of a differential equation
  phương trình vi phân liên hợp
  affine differential geometry
  hình học vi phân affin
  affine differential geometry
  hình học vi phân afin
  associated homogeneous differential
  vi phân thuần nhất liên đới
  binomial differential
  vi phân nhị thức
  canonical differential equation
  phương trình vi phân chính tắc
  characteristic number of a differential equation
  nghiệm đặc trưng của phương trình vi phân
  characteristic partial differential equation
  phương trình vi phân riêng đặc trưng
  degree of a differential equation
  cấp của một phương trình vi phân
  delay differential equation
  phương trình vi phân trễ
  differential algebra
  đại số vi phân
  differential amplifier
  khuếch đại vi phân
  differential analyse
  máy tính vi phân
  differential calculus
  phép tính vi phân
  differential carrier (case)
  hộp vi phân
  differential chemical reactor
  phản ứng hóa học vi phân
  differential circuit
  mạch lấy vi phân
  differential circuit
  mạch vi phân
  differential class
  lớp vi phân
  differential coefficient
  hệ số vi phân
  differential control
  điều khiển vi phân
  differential derivative
  hệ số vi phân
  differential Doppler effect
  hiệu ứng Doppler vi phân
  differential equation
  hướng tính vi phân
  differential equation
  phương trình vi phân
  differential expression
  biểu thức vi phân
  differential extraction
  chiết xuất vi phân
  differential Faraday effect
  hiệu ứng Faraday vi phân
  differential form
  dạng vi phân
  differential frequency
  tần số vi phân
  differential frequency circuit
  mạch tần số vi phân
  differential game
  trò chơi vi phân
  differential gauge
  cái đo vi phân
  differential gauge
  vi phân kế
  differential geometry
  hình học vi phân
  differential group
  nhóm vi phân
  differential invariant
  bất biến vi phân
  differential method
  phương pháp vi phân
  differential module
  môđun vi phân
  differential of volume
  vi phân thể tích
  differential of volume, element of volume
  vi phân thể tích, yếu tố thể tích
  differential operator
  toán tử vi phân
  differential output voltage
  điện áp ra vi phân
  differential parameter
  tham số vi phân
  differential phase distortion
  độ méo pha vi phân
  differential phase distortion
  sự méo pha vi phân
  differential phase shift
  sự lệch pha vi phân
  differential phase-DP
  pha vi phân
  differential phase-shift
  lệch pha vi phân
  differential polynomial
  đa thức vi phân
  differential process
  quá trình vi phân
  differential pulse code modulation-DPCM
  MIC vi phân
  differential separation
  tách vi phân
  differential structure
  cấu trúc vi phân
  differential topology
  tôpô vi phân
  differential variety
  đa tạp vi phân
  equation, differential
  phương trình vi phân
  harmonic differential
  vi phân điều hòa
  homogeneous' differential equation
  phương trình vi phân thuần nhất
  hypergeometric differential equation
  phương trình vi phân thuần nhất
  integral differential operator
  toán tử vi phân tích
  Laplace's differential equation
  phương trình vi phân Laplace
  linear differential equation
  phương trình vi phân tuyến tính
  metric differential geometry
  hình học vi phân metric
  mixed differential parameter
  tham số vi phân hỗn hợp
  non-linear differential equation
  phương trình vi phân phi tuyến
  order of a differential
  cấp của một phương trình vi phân
  order of a differential equation
  cấp phương trình vi phân
  order or a differential equation
  cấp của một phương trình vi phân
  ordinary differential equation
  phương trình vi phân thường
  partial differential
  cục bộ vi phân
  partial differential coefficient
  hệ số vi phân riêng
  partial differential equation
  phương trình vi phân riêng
  partial differential field
  trường vi phân riêng
  projective differential geometry
  hình học vi phân xạ ảnh
  quadratic differential form
  dạng vi phân bậc hai
  reciprocal differential equation
  phương trình vi phân thuận nghịch
  reducible differential equation
  phương trình vi phân khả quy
  second differential coefficient
  hệ số vi phân bậc hai
  second order differential equation
  phương trình vi phân cấp 2
  second order linear differential equation
  phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
  second order ordinary differential equation
  hướng tính vi phân thường bậc hai
  solution of a differential equation
  nghiệm của phương trình vi phân
  successive differential coefficient
  hệ số vi phân liên tiếp
  total differential
  vi phân toàn phần
  total differential coefficient
  hệ số vi phân toàn phần
  total differential equation
  phương trình vi phân toàn phần
  trigonometric differential
  vi phân lượng giác
  wave differential equation
  phương trình sóng vi phân
  vi sai

  Kinh tế

  sai biệt
  differential coefficient
  hệ số sai biệt
  differential cost
  phí tổn sai biệt
  differential earning
  tiền công sai biệt
  differential income
  thu nhập sai biệt
  differential increment
  sự tăng trị sai biệt
  differential increment
  tăng lượng sai biệt
  differential prices
  giá cả sai biệt
  differential profit ratio
  tỉ suất lợi nhuận sai biệt
  differential rent
  tiền thuê sai biệt
  differential rent
  tiền thuê sai biệt (theo loại đất)
  differential tariff
  thuế suất sai biệt
  differential tariff
  vận phí sai biệt
  interest rate differential
  sai biệt lãi
  interest rate differential
  sai biệt lãi suất
  pay differential
  sai biệt tiền lương
  price differential
  sai biệt giá (của hàng hóa cùng loại)
  regional wage differential
  sai biệt tiền lương khu vực
  salary differential
  sai biệt tiền lương
  shift differential
  thù lao sai biệt giữa ca (làm) ngày và ca đêm
  sai biệt giá
  price differential
  sai biệt giá (của hàng hóa cùng loại)

  Địa chất

  bộ vi sai, (thuộc) vi sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X