• /fi´lænθrəpist/

  Thông dụng

  Cách viết khác philanthrope

  Danh từ

  Người nhân đức, người bác ái, người từ tâm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người nhân đức, người vị tha

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X