• /´founi/

  Thông dụng

  Cách viết khác phony

  Tính từ .so sánh

  Giả; dỏm
  a phoney doctor
  một bác sĩ dỏm, một lang băm
  (từ lóng) giả vờ (ốm...)
  Giả, giả mạo (tiền, đồ nữ trang...)
  a phoney American accent
  một giọng Mỹ giả
  a phoney jewels
  đồ trang sức giả

  Danh từ

  Của dỏm, đồ dỏm; đồ giả, người giả
  this diamond is phoney
  viên kim cương này là đồ giả


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  phony

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X