• /'æksənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trọng âm
  Dấu trọng âm
  acute accent
  dấu sắc
  circumflex accent
  dấu mũ
  grave accent
  dấu huyền
  Giọng
  to speak English with a French accent
  nói tiếng Anh với giọng Pháp
  to speak in a plaintive accent
  nói giọng than van
  ( số nhiều) lời nói, lời lẽ
  he found every moving accent to persuade his audience
  anh tìm những lời lẽ thật cảm động để thuyết phục thính giả
  (âm nhạc) nhấn; dấu nhấn
  (nghĩa bóng) sự phân biệt rõ rệt

  Ngoại động từ

  “k'sent
  đọc có trọng âm, nói có trọng âm, đọc nhấn mạnh
  Đánh dấu trọng âm
  Nhấn mạnh, nêu bật

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dấu giọng

  Kỹ thuật chung

  dấu nhấn
  piece accent
  dấu nhấn chi tiết
  dấu phẩy

  Kinh tế

  nêu bật
  phân biệt rõ rệt
  sự nhấn mạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X