• (đổi hướng từ Photographers)
  /fə´tɔgrəfə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà nhiếp ảnh, thợ chụp ảnh
  one of the best photographers in the world
  một trong những nhà nhiếp ảnh nổi tiếng nhất thế giới

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhà nhiếp ảnh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X