• /´foutou´sensitiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bắt ánh sáng; cảm quang (nhạy cảm ánh sáng)
  photosensitive paper
  giấy cảm quang

  Chuyên ngành

  Điện

  quang cảm

  Giải thích VN: Đặc tính của một chất phát ra điện tử từ bề mặt khi được ánh sáng kích thích.

  Kỹ thuật chung

  nhạy quang
  photosensitive film
  phim nhạy quang
  photosensitive glass
  kính nhạy quang
  photosensitive layer
  lớp nhạy quang
  photosensitive paper
  giấy nhạy quang
  photosensitive thyristor
  tyristo nhạy quang
  photosensitive thyristor, photothyristor
  thyrixto nhạy quang
  photosensitive transistor
  tranzito nhạy quang
  nhạy sáng
  organic photosensitive compound (OPC)
  hợp chất hữu cơ nhạy sáng
  photosensitive transistor
  tranzito nhạy sáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X