• /ɔ:'gænik/

  Thông dụng

  Cách viết khác organical

  Tính từ

  (thuộc) cơ quan (trong cơ thể)
  Có cơ quan, có tổ chức, có hệ thống
  (hoá học), (y học) hữu cơ
  organic chemistry
  hoá học hữu cơ
  organic disease
  bệnh hữu cơ
  (pháp lý) cơ bản, có kết cấu
  the organic law
  luật cơ bản
  Có hệ thống, có phối hợp, hữu cơ
  an organic whole
  một tổng thể hữu cơ

  Chuyên ngành

  Ô tô

  chất hữu cơ

  Xây dựng

  kiến trúc Hữu cơ

  Giải thích EN: Describing architecture based on natural forms; used in relation to Frank Lloyd Wright and his followers.

  Giải thích VN: Mô tả kiểu kiến trúc dựa trên bản chất tự nhiên: chúng có quan hệ với kiến trúc của Frank Lloyd Wright và các hậu duệ theo phong cách của ông.

  organic clay
  đất sét hữu cơ

  Y học

  hữu cơ
  thủy cơ quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X