• /træn´zistə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) Tranzito, bóng bán dẫn (dụng cụ điện tử nhỏ, dùng trong máy thu thanh, thu hình.. để kiểm tra một tín hiệu điện khi nó đi qua một mạch)
  a transistor radio
  máy thu bán dẫn
  Máy thu thanh bán dẫn, đài bán dẫn xách tay (như) transistor radio

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Tranzito

  Toán & tin

  (kỹ thuật ) [máy đèn] bán dẫn

  Xây dựng

  bán dẫn nhiệt

  Điện tử & viễn thông

  bóng bán dẫn

  Giải thích VN: Là chi tiết điện tử nhỏ, dùng trong máy thu thanh, thu hình.. để kiểm tra một tín hiệu điện khi nó đi qua một mạch.

  Kỹ thuật chung

  điện trở
  field-effect transistor diode
  điện trở transistor hiệu ứng trường
  Resistor Transistor Logic (RTL)
  Mạch logic điện trở - Tranzito
  resistor-transistor-transistor logic (RCTLlogic)
  mạch logic điện trở-tụ-tranzito
  transistor input resistance
  điện trở vào tranzito

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X