• /´pig¸tеil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tóc thắt bím, tóc đuôi sam
  Thuốc lá quấn thành cuộn dài

  Chuyên ngành

  Điện

  cáp bên nối

  Điện lạnh

  dây mềm đầu cuối

  Điện

  mấu dây

  Giải thích VN: Dây mềm nhô ra từ một bộ phận để dễ nối.

  Kỹ thuật chung

  dây mền đầu cuối

  Kinh tế

  đuôi lợn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  braid , plait , queue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X