• Ô tô

  lỗ kim

  Giải thích VN: Là những lỗ nhỏ trong lớp sơn giống như lỗ kim.

  Kỹ thuật chung

  lỗ bulông
  lỗ chốt
  cotter pin hole
  lỗ chốt bi
  cotter pin hole
  lỗ chốt hãm
  cotter pin hole
  lỗ chốt ngang
  cotter pin hole
  lỗ chốt tách đuôi
  split pin hole
  lỗ chốt hãm
  split pin hole
  lỗ chốt tách đuôi
  lỗ kẹp
  lỗ nhỏ

  Xây dựng

  lỗ để đóng chốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X