• /paint/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) pt
  Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0, 58 lít; ở Mỹ bằng 0, 473 lít); panh, lít (bia, sữa) a pint of beer + một panh bia
  put a quart into a pint pot
  như quart

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  gần nửa lít

  Hóa học & vật liệu

  pin (đơn vị đo lường)

  Xây dựng

  đơn vị đo chất lỏng (0150)

  Điện

  pintơ (0, 568 lit)

  Kinh tế

  panh, đơn vị đo lường chất lỏng và chất khô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X