• /pɒt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ấm, bình, lọ, chậu, hủ, ca (uống nước); ấm (đầy), bình (đầy), lọ (đầy), chậu (đầy), hủ (đầy), ca (đầy)
  a pot of tea
  một ấm trà
  a pot of porter
  một ca bia đen
  Nồi
  Bô (để đi đái đêm)
  Chậu hoa
  Bụng phệ; người bụng phệ (như) pot-belly
  Bình bạc, bình vàng (làm giải thưởng thể thao, điền kinh); (từ lóng) giải
  Cái chụp ống khói (như) chimney pot; (từ lóng) mũ chóp cao
  Giỏ bắt tôm hùm (như) lobster pot
  Số tiền lớn
  to make a pot; to make a pot of money
  làm được món bở, vớ được món tiền lớn
  (từ lóng) số tiền lớn đánh cá (cá ngựa); ngựa đua hy vọng thắng
  to put the pot on Epinard
  dốc tiền đánh cá vào con E-pi-na
  Cú bắn bừa; toan tính bừa bãi (như) pot-shot
  a big pot
  quan to
  to go to pot
  hỏng bét cả; tiêu ma cả
  to keep the pot boiling (on the boil)
  làm cho sôi nổi
  Vẫn sôi động niềm thích thú cái gì
  to make the pot boil
  làm ăn sinh sống kiếm cơm
  The pot calling the kettle black
  (tục ngữ) lươn ngắn lại chê chạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm
  watched pot never boils
  (tục ngữ) cứ mong lại càng lâu đến, để ý lại càng sốt ruột
  take pot luck
  có gì ăn nấy

  Ngoại động từ

  Bỏ (cá, thịt, muối...) vào hủ (ca... để dành...)
  potted meat
  thịt ướp bỏ hủ
  Trồng (cây) vào chậu
  (thể dục,thể thao) chọc (hòn bi-a) vào túi lưới
  Bỏ (thú săn...) vào túi
  Nắm giữ, chiếm lấy, vớ, "bỏ túi"
  Hắn vớ hết, hắn chiếm hết
  Rút ngắn, thâu tóm
  Bắn chết (thú săn, chim...) bằng một phát bắn gần

  Nội động từ

  ( + at) bắn, bắn gần

  Xây dựng

  nồi nấu thủy tinh

  Điện

  độ biến áp

  Giải thích VN: Chữ tắt của Potentiometer.

  Điện lạnh

  thiết bị phân thế

  Kỹ thuật chung

  biến trở

  Giải thích VN: Chữ tắt của Potentiometer.

  bình điện phân
  bình chứa
  cái bình
  cái lọ
  chảo
  chén nung
  chiết áp
  điện kế thế
  lòng chảo
  lòng chảo địa chất
  gàu
  nồi
  vòm

  Kinh tế

  chứng khoán trả lại
  giỏ
  nồi
  phễu
  thùng chứa
  thùng dự trữ

  Nguồn khác

  • pot : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Cơ - Điện tử

  Bình, gầu, nồi, chụp ống khói

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X