• /´pla:ntʃit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mảnh kim loại tròn (để rập thành đồng tiền)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  mảnh kim loại tròn

  Giải thích EN: A flat piece of metal that is stamped as a coin; a coin blank. Giải thích VN: Một mảnh kim loại phẳng được in thành tiền xu; phôi tiền.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X