• /´plæstəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc trát vữa
  Lớp vữa trát

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự trát mặt

  Xây dựng

  công việc trát vữa
  plastering work
  công việc trát (vữa)
  sự trát thạch cao

  Kỹ thuật chung

  lớp bọc
  sự trát
  mechanical plastering
  sự trát vữa bằng tay
  wall plastering
  sự trát tường
  sự trát vữa
  mechanical plastering
  sự trát vữa bằng tay
  trát vữa
  mechanical plastering
  sự trát vữa bằng tay
  plastering trowel
  cái bay trát vữa
  plastering unit
  tổ máy trát vữa (hoàn thiện)
  plastering work
  công việc trát (vữa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X