• /´plæsti¸si:n/

  Thông dụng

  Danh từ ( .Plasticine)

  Chất dẻo platixin (thay thế cho đất sét nặn)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất dẻo platixin

  Giải thích EN: The trade name for a synthetic substitute for modeling clay. Giải thích VN: Tên thương mại cho một chất tổng hợp thay thế cho đất nặn.

  Xây dựng

  chất dẻo platixin (thay đất sét nặn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X