• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  sự đắp tượng

  Kỹ thuật chung

  mô hình hóa
  Business and information Modeling (BIM)
  mô hình hóa thông tin và công việc kinh doanh
  Conceptual Modeling Language (CML)
  ngôn ngữ mô hình hóa khái niệm
  Global Statistical Channel Modeling (GSCM)
  mô hình hóa kênh thống kê toàn cầu
  Mathematical Dynamic Modeling (MADYMO)
  mô hình hóa tóan động học
  process modeling
  mô hình hóa quá trình
  Real Time Object Oriented Modeling (ROOM)
  mô hình hóa định hướng đối tượng thời gian thực
  Semantic Object Modeling Approach (SOMA)
  giải pháp mô hình hóa đối tượng chữ nghĩa
  Shaded graphics Modeling (SGM)
  mô hình hóa bóng đồ họa
  solution based modeling
  mô hình hóa theo giải pháp
  UML (unifiedmodeling language)
  ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất
  Unified Modeling Language (UML)
  ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
  unified, modeling language (UML)
  ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất
  virtual reality modeling language (VRML)
  ngôn ngữ mô hình hóa thực tế ảo
  VRML (virtualreality modeling language)
  ngôn ngữ mô hình hóa thực tế ảo
  sự đúc khuôn

  Kinh tế

  tạo mẫu
  việc tạo mẫu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X