• Xây dựng

  cầu rầm bản
  cầu rầm bản tổ hợp
  cầu xà bản

  Giải thích EN: A support structure made functional by a series of interlocking plate girders. Giải thích VN: Công trình trợ lực tạo bằng các xà ngang cài với nhau.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X