• /´plæti¸tju:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính vô vị, tính tầm thường, tính nhàm chán
  Lời nói vô vị, tẻ nhạt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X